درباره مرکز رشد

معرفی مرکز رشد

ازمانهاي نوپا كه با هدف توسعه فناوري آغاز به فعاليت مي نمايند عموماً مؤسساتي كوچك و در عين حال داراي نقش مؤثر در توليد فنـاوري و ايجاد كارآفريني هستند. فشار سنـگين هـزينه هاي راه اندازي كه با بنيه مالي آنان سازگاري ندارد از يكسو و عدم برخورداري از تجربه لازم براي رفع موانع اوليه از سوي ديگر به بار نشستن تلاشهاي آنان را در هاله‌اي از ابهام و ترديد قرار مي دهد. اين واحدها كه بايد با ريسك بالا فعاليت خود را شروع كنند ، دور نماي اطمينان بخشي براي دست يابي به موفقيت ندارند. ريسك بالا و عدم تضمين موفقيت تا آن حد جدي است كه بسياري از نيروهاي مستعد و داراي پتانسيل، از جمله بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي نسبت به راه اندازي واحد خصوصي فناور رغبت نشان نميدهند.
ايجاد مراكز رشد با هدف كاهش موانع و كاستن عوامل بازدارنده فعاليت هاي آغازين مؤسسات فناور نوپا ميباشد. اين مراكز با پشتيباني هاي لازم و ارائه خدمات اوليه ، نقش مؤثري در پا گرفتن و بالندگي و بالاخره افزايش ضريب موفقيت اين واحدها خواهند داشت.
مركز رشد واحدهاي فناور مرکز علمی - کاربردی دماوند براي ايفاي چنين نقشي در سال 1395 رسماً آغاز به فعاليت نمود . اين مركز كه تجربيات گذشته سازمان پژوهشها را در زمينه حمايت و هدايت تحقيقات پژوهشي، كاربردي و توسعه اي در توشه دارد، براساس فلسفه وجودي، پشتيباني از واحدهاي نوبنياد فناور را با ارائه خدمات عمومي ، مشاوره اي ، علمي و فني در دستور كار خود قرار داده است. اين مركز محلي است براي تثبيت ، تقويت و اجرائي شدن ايده هاي محوري واحدهاي فناور خصوصي در جهت رفع نيازهاي توليدي و خدماتي .

مأموريت‌هاي مرکز در راستاي وظائف اصلي سازمان

 • به ‌کارگيري مؤثر نتايج تحقيقات فناوری‌های نوين از طريق حمايت از تکميل چرخه تحقيق تا توليد
 • پشتيباني و ارائه تسهيلات علمي، فني، مالي و اجرائي به صاحبان اختراع و نوآوري
 • تقويت و تشويق بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي منتج به فناوري
 • ايجاد ساز و کارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشکيلات

اهداف مرکز

 • بسترسازي به‌منظور تجاري كردن دستاوردها در راستاي اهداف مركز
 • ايجاد زمينه كار آفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
 • كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
 • ايجاد فضاي لازم براي گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه‌هاي فناوري
 • بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري
 • توليد و توسعه محصولات و فرايندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

امکانات قابل ارائه

  • حمايت مالي و اعتباري
  • فضاي اداري و کارگاهي
  • آزمايشگاه‌هاي حمايتي
  • آزمايشگاه‌هاي مستقر در پژوهشکده‌ها
  • مشاوره علمي و نظارت اعضاي هيأت علمي و کارشناسان با تجربه
  • خدمات فناوری اطلاعات
  • معرفي به‌ منظور شرکت در دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاه‌هاي تخصصي
  • معرفی به‌منظور استفاده از فن بازار و قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي
  • معرفي به‌منظور استفاده از تسهيلات اعتباري
  • حمايت به‌منظور اخذ تأييديه از سازمان پس از انجام ايده محوري

بارگذاری ایده فناورانه