مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه ها

نظر به تقویت و توسعه کمی و کبفی مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی و آشنایی هرچه بیشتر با دانشگاه های بین المللی در این حوزه کتابی تحت عنوان مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه ها از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه خوارزمی تهیه شده است که جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می شود.

دانلود کتاب هدایت شغلی و کاریابی در دانشگاه ها

اودو - نمونه 2 برای سه ستون

جدول برگزاری رویدادهای شتاب کشوری در سال ۱۴۰۰

برای ورود به صفحه مذکور اینجا را کلیک کنید

اودو - نمونه 3 برای سه ستون

اطلاع رسانی فعالیت های نوآورانه و فناورانه