اودو - نمونه 1 برای سه ستون

کلاس های عملی

پیرو بخشنامه ابلاغی از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق ، بدینوسیله به اطلاع می رساند، شیوه برگزاری کلاس های عملی  در نیمسال دوم  1399 برای دانشجویان مراکز به صورت حضوری می باشد . 

لذا لازم است تمامی دانشجویان محترم طبق برنامه انتخاب واحد خود در سامانه هم آوا در روز و ساعت مشخص شده برای دروس که واحد عملی دارد، در مرکز حضور داشته باشند.

اودو - نمونه 2 برای سه ستون

تقویم آموزشی 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399

اودو - نمونه 3 برای سه ستون

تمهیدات استفاده از یادگیری الکترونیکی در زمان تعطیلی دانشگاه 

سامانه سما لایو